John Galt és una acadèmia que imparteix formació no reglada que tracta temes sobre finances particulars, finances empresarials i aspectes socio-econòmics que afecten a la societat occidental actual.

Al no ser reglada, permet impartir coneixements que ni l’educacio secundària, ni la formació professional ni les carreres universitàries aporten.

John Galt dóna elements d’estudi que ens afecten en les nostres vides cada dia però que cap escola ni ningú no ens ensenyarà mai.

Objectius
que persegueix
John Galt

Que les persones assoleixin un nivell de cultura financera que els permeti defensar-se mínimament del sistema financer, econòmic i social actual.

Evitar que es repeteixin els enganys i estafes que entitats financeres, grans empreses i governs han dut a terme en els últims anys contra la població sense impunitat.

Augmentar el nivell de cultura financera de la gent per a que la societat en conjunt se’n beneficïi, tenint present sempre l’ ètica i els valors imprescindibles.

A qui va
dirigit
John Galt

A totes aquelles persones que necessitin incrementar els seus coneixements sobre el món financer-econòmic i la seva relació amb la societat, per tal de poder tenir una bona base i poder decidir lliurement i de forma individual sobre aquests aspectes.

Públic objectiu:

 • Joves

  perquè encara no han comès errors que els condicionin

 • Adults

  perquè si els han comès, que sàpiguen els motius i que no els repeteixin

 • Gent sense formació

  per donar-li els coneixements bàsics imprescindibles per defensar-se

 • Gent amb formació

  per modificar la seva manera de veure el món econòmic-financer i la seva relació amb la societat

Estructura
del temari

FINANCES PERSONALS:

com afecten les finances a les nostres vides, al dia a dia de cadascú de nosaltres.

FINANCES EMPRESARIALS:

què és i com funciona una empresa, errors comesos, influència de les empreses en la societat, els autònoms, etc.

SOCIETAT VS. MÓN FINANCER-ECONÒMIC:

com interactuen les finances, l’economia i la societat

Mètode
formatiu

aplicat

Classes presencials

és imprecindible l'assistència

Classes amb pocs alumnes

per arribar millor a cada persona

Mitjans

Seran classes orals amb suport visual i sense llibres.
D’aquesta manera l’alumne pot prendre nota del que més li interessi sense un guió visual preestablert.
D’aquesta manera l’atenció i la comprensió s’incrementen.

Classes interactives

Tant el formador com els alumnes estaran constantment intercanviant idees, punts de vista, elements de discussió.
És un dels punts claus ja que el que es vol és aprofundir en la problemàtica social que comporta el desconeixment de les finances.

Telèfon de contacte
93 846 98 62